انواع رطوبت گیر تبریدی

شرکت اقلیم تهویه پارسیان, خشک کن صنعتی , خشک کن , دستگاه رطوبت گیر صنعتی , رطوبت گیر صنعتی , آب سرد کن , گرفتن رطوبت , تولید و واردات دستگاههای تهویه مطبوع ,تهویه مطبوع,اقلیم تهویه پارسیان , رطوبت گیر ,انواع سیستم های رطوبت زن,رطوبت گیر , رطوبت زن , رطوبت زن بخار , بازیافت انرژی , تصفیه هوا ,رطوبت گیری , Steam Grid , Jacket Steam Grid , دستگاه های رطوبت زنی و رطوبت گير , رطوبت گیر تهویه مطبوع , رطوبت گیر هوا , دستگاه هوا رسان با رطوبت زن بخار , دستگاه رطوبت گیر هوا

اقلیم تهویه پارسیان | تولید و واردات دستگاههای تهویه مطبوع و انواع سیستم های رطوبت زن ، رطوبت گیر و سیستم های بازیافت انرژی


  • رطوبت گیر تبریدی
   رطوبت گیر تبریدی
   FDR-15A
   0
  • رطوبت گیر تبریدی
   رطوبت گیر تبریدی
   FDR-16
   0
  • رطوبت گیر تبریدی
   رطوبت گیر تبریدی
   FDR-26A
   0
  • رطوبت گیر تبریدی
   رطوبت گیر تبریدی
   FDR-18,26B,15,20
   0
  • رطوبت گیر تبریدی
   رطوبت گیر تبریدی
   FDR-38,58,30,40,50
   0
  • رطوبت گیر تبریدی
   رطوبت گیر تبریدی
   FDR-80,100,130
   0
  • رطوبت گیر تبریدی
   رطوبت گیر تبریدی
   FDR-90,138
   0
  • رطوبت گیر تبریدی
   رطوبت گیر تبریدی
   FDR-96,146
   0
  • رطوبت گیر تبریدی
   رطوبت گیر تبریدی
   FDR-168,192,240,168B
   0
  • رطوبت گیر تبریدی
   رطوبت گیر تبریدی
   FDR-336,380,480
   0