سیستم های رطوبت گیر

رطوبت گیر ،رطوبت گیر ،رطوبت گیری ، دستگاه های رطوبت زنی و رطوبت گير ، رطوبت گیر تهویه مطبوع ، رطوبت گیر صنعتی ، رطوبت گیر هوا ، دستگاه های رطوبت زنی و رطوبت گير ، دستگاه رطوبت گیر هوا ، خشک کن صنعتی ، خشک کن ، دستگاه رطوبت گیر صنعتی ، رطوبت گیر صنعتی گرفتن رطوبت

اقلیم تهویه پارسیان ، تولید و واردات دستگاههای رطوبت گیر نوع صنعتی دارای چرخ جاذب رطوبت و نوع خانگی مجهیز به سیستم تبریدی

اقلـیم تهـویه پارسـیان

تولید و واردات دستگاههای تهویه مطبوع و انواع سیستم های رطوبت زن و رطوبت گیر

سیستم های رطوبت گیر

 

سیستم های رطوبت گیر

دارای دو نوع سیستم تبریدی و صنعتی می باشد که رطوبت فضاهایی نیاز رطوبت نسبی کمی دارند قابل استفاده می باشد .

 

 

1- سیستم های رطوبت گیر صنعتی

این نوع سیستم ها با استفاده از چرخ سیلیکاژل و سیستم احیا مجدد سیلیکاژل قابلیت گرفتن رطوبت را دارد . در فضا هایی که شرایط رطوبت مهم می باشد، از جمله سالن های تولید داروسازی کاربرد دارد اتاق های کنترل و سالن های که نیاز به رطوبت نسبی بسیار پایینی دارند از این نوع دستگاه ها استفاده می شود .

 

 

 

 

 

 

2- سیستم های رطوبت گیر تبریدی

این نوع سیستم ها با استفاده کمپرسور و گاز های مبرد رطوبت هوا را جذب مینماید و در داخل مخزن موجود در دستگاه نگهداری میکند ، قابلیت اتصال لوله تخلیه به مخزن را دارا می باشد ، در صورت پرشدن مخزن ذخیره به صورت اتوماتیک دستگاه خاموش و آلارمی به منظور خلیه مخزن ثبت میگردد. این نوع سیستم از ظرفیت 15 لیتر در روز الی 480 لیتر در روز در مدل های مختلف عرضه میگردد .