رطوبت گیر تبریدی

شرکت اقلیم تهویه پارسیان, خشک کن صنعتی , خشک کن , دستگاه رطوبت گیر صنعتی , رطوبت گیر صنعتی , آب سرد کن , گرفتن رطوبت , تولید و واردات دستگاههای تهویه مطبوع ,تهویه مطبوع,اقلیم تهویه پارسیان , رطوبت گیر ,انواع سیستم های رطوبت زن,رطوبت گیر , رطوبت زن , رطوبت زن بخار , بازیافت انرژی , تصفیه هوا ,رطوبت گیری , Steam Grid , Jacket Steam Grid , دستگاه های رطوبت زنی و رطوبت گير , رطوبت گیر تهویه مطبوع , رطوبت گیر هوا , دستگاه هوا رسان با رطوبت زن بخار , دستگاه رطوبت گیر هوا,لامینار فلو ,لمینار فلو

اقلیم تهویه پارسیان | تولید و واردات دستگاههای تهویه مطبوع و انواع سیستم های رطوبت زن ، رطوبت گیر و سیستم های بازیافت انرژی ، لامینار فلو


  • رطوبت گیر و تصفیه هوا ، مناسب 15 تا 30 متر مربع
   رطوبت گیر و تصفیه هوا ، مناسب 15 تا 30 متر مربع
   CF25B
   0
  • رطوبت گیر به ظرفیت 38 لیتر در روز مناسب فضای 40 الی 65 متر مربع
   رطوبت گیر به ظرفیت 38 لیتر در روز مناسب فضای 40 الی 65 متر مربع
   DH-838D
   0
  • رطوبت گیر به ظرفیت 58 لیتر در روز مناسب فضای 50 الی 75 متر مربع
   رطوبت گیر به ظرفیت 58 لیتر در روز مناسب فضای 50 الی 75 متر مربع
   DH‐858D
   0
  • رطوبت گیر به ظرفیت 90 لیتر در روز مناسب فضای 90 الی 170 متر مربع
   رطوبت گیر به ظرفیت 90 لیتر در روز مناسب فضای 90 الی 170 متر مربع
   DH-890C
   0
  • رطوبت گیر به ظرفیت 138 لیتر در روز مناسب فضای 100 الی 210 متر مربع
   رطوبت گیر به ظرفیت 138 لیتر در روز مناسب فضای 100 الی 210 متر مربع
   DH‐8138C
   0
  • رطوبت گیر به ظرفیت 192 لیتر در روز مناسب فضای 170 الی 280 متر مربع
   رطوبت گیر به ظرفیت 192 لیتر در روز مناسب فضای 170 الی 280 متر مربع
   DH-8192C
   0
  • رطوبت گیر به ظرفیت 380 لیتر در روز مناسب فضای 280 الی 500 متر مربع
   رطوبت گیر به ظرفیت 380 لیتر در روز مناسب فضای 280 الی 500 متر مربع
   DH‐8380C
   0
  • رطوبت گیر به ظرفیت 480 لیتر در روز مناسب فضای 350 الی 550 متر مربع
   رطوبت گیر به ظرفیت 480 لیتر در روز مناسب فضای 350 الی 550 متر مربع
   DH‐8480C
   0