انواع رطوبت زن بخار

انواع سیستم های رطوبت زن، رطوبت زن ، رطوبت زن بخار ، Steam Grid ، Jacket Steam Grid ، دستگاه های رطوبت زنی و رطوبت گير ، دستگاه های رطوبت زنی و رطوبت گير ، دستگاه هوا رسان با رطوبت زن بخار

اقلیم تهویه پارسیان | انواع رطوبت زن بخار شامل شکبه های توزیع بخار خشک ( Jacket Steam Grid ) و رطوبت زن های نوع الکترودی


انواع رطوبت زن

1- رطوبت زن الکترودی

این نوع رطوبت زن با استفاده از برق به تامین بخار اقدام می نماید و مجهز به سیستم کنترل هوشمند جهت تنظیم میزان رطوبت ، کنترل سطح مایع در داخل مخزن و سیستم تخلیه خودکار می باشد .انواع آن مناسب جهت نصب بر روی هوارسان ها ، نصب بر روی دیوار ، نصب در فضای های مورد نیاز به همراه فن جهت توزیع بخار و سایر فضا ها و کاربری ها می باشد.

2- Jacket Steam Grid

این نوع مناسب نصب در هوارسان ها و کانال می باشد که برای بهربرداری نیاز به تامین بخار با فشار مناسب می باشد . قابلیت تامین بخار خشک را دارد و جنس کلیه قسمت ها استنلس استیل می باشد.