شرکت اقلیم تهویه پارسیان

محصولات,تهویه هوا

محصولات

سیستم های بازیافت انرژی

از آنجایی که نیاز به صرفه جویی و بهینه نمودن مصرف انرژی، این روزه بر کسی پوشیده نیست بر آن شدیم تا در این زمینه راهکار های مناسب و به صرفه اقتصادی را پیاده سازی نماییم .

۱۲:۱۵
۷ / ۷ / ۱۳۹۹

انواع رطوبت زن

این نوع رطوبت زن با استفاده از برق به تامین بخار اقدام می نماید و مجهز به سیستم کنترل هوشمند جهت تنظیم میزان رطوبت ، کنترل سطح مایع در داخل مخزن و سیستم تخلیه خودکار می باشد .

۱۰:۰۰
۲۴ / ۷ / ۱۳۹۶

( Heat Wheel )

این نوع مبدل انرژی هوای خروجی را گرفته و با چرخش به قسمت هوای تازه انرژی خود را پس می دهد که در دو نوع (latenet) و (Sensibel ) قابل تامین می باشد.

۰۹:۵۹
۲۴ / ۷ / ۱۳۹۶

(Heat Plate )

این نوع مبدل با عبور جریان متقاطع هوای تازه و هوای خروجی، انرژی هوای خروجی را بازیافت می نماید .

۰۹:۵۸
۲۴ / ۷ / ۱۳۹۶

سیستم های بازیافت انرژی

از آنجایی که نیاز به صرفه جویی و بهینه نمودن مصرف انرژی، این روزه بر کسی پوشیده نیست بر آن شدیم تا در این زمینه راهکار های مناسب و به صرفه اقتصادی را پیاده سازی نماییم .

۰۹:۴۰
۲۴ / ۷ / ۱۳۹۶