انواع رطوبت زن

این نوع رطوبت زن با استفاده از برق به تامین بخار اقدام می نماید و مجهز به سیستم کنترل هوشمند جهت تنظیم میزان رطوبت ، کنترل سطح مایع در داخل مخزن و سیستم تخلیه خودکار می باشد .

این نوع رطوبت زن با استفاده از برق به تامین بخار اقدام می نماید و مجهز به سیستم کنترل هوشمند جهت تنظیم میزان رطوبت ، کنترل سطح مایع در داخل مخزن و سیستم تخلیه خودکار می باشد .

انواع رطوبت زن

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر    بازدید

ین نوع رطوبت زن با استفاده از برق به تامین بخار اقدام می نماید و مجهز به سیستم کنترل هوشمند جهت تنظیم میزان رطوبت ، کنترل سطح مایع در داخل مخزن و سیستم تخلیه خودکار می باشد .انواع آن مناسب جهت نصب بر روی هوارسان ها ، نصب بر روی دیوار ، نصب در فضای های مورد نیاز به همراه فن جهت توزیع بخار و سایر فضا ها و کاربری ها می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image